Collectief HKZ certificering

Steeds vaker werken fysiotherapiepraktijken samen in clusters, collectieven of andere samenwerkingsvormen. Delen van kennis, gezamenlijk inkopen, elkaar vervangen bij afwezigheid zijn argumenten om samen te werken. Waarom dan niet gezamenlijk gecertificeerd? Deel HKZ-kennis, bespaar op advies- en certificeringkosten, houd elkaar scherp. Als collectief kunt u even eenvoudig certificeren als zelfstandige praktijk.

Stichting Kwaliteitsbeheer Fysiotherapie Nederland adviseert ook samenwerkingsverbanden binnen de fysiotherapie. Als collectief bespaart u op de kosten van onze (geaccrediteerde) workshops. Daarnaast geven wij ook advies in groepsverband en coördineren implementatiewerkzaamheden. In overleg met certificerende instanties kunnen gunstige afspraken gemaakt worden waardoor kosten voor het HKZ-certificaat beperkt blijven.

Hoe gaat SKFN te werk?

Het HKZ-certificatieschema moet gezien worden als een middel om de organisatie van uw praktijk(en) op gestructureerde wijze in te richten. SKFN hecht veel waarde aan de missie en visie van een organisatie dat als uitgangspunt dient voor de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem. ‘Wie of wat bepaalt het succes van onze praktijk?’ Op deze vraag dient een duidelijk antwoord gegeven te worden. Wanneer deze succesbepalende factoren bekend zijn, kan het HKZ-certificatieschema als gereedschap gebruikt worden om de organisatie effectief in te richten. Het resultaat is een kwaliteitsmanagementsysteem waarvan alle medewerkers weten hoe en waarom het geïmplementeerd is en wat hun bijdrage moet zijn om het succesvol te laten functioneren. U beschikt over een breed gedragen en bestendig kwaliteitsmanagementsysteem. U bent in staat om uw praktijk efficiënt en effectief te managen.

Voor samenwerkende praktijken is het HKZ-certificatieschema naast kwaliteitsinstrument ook zeer goed als samenwerkingsinstrument te gebruiken. Op welke gebieden wilt u intensief samenwerken? Op welke gebieden wilt u minder intensief samenwerken? Op welke gebieden wilt u niet samenwerken? Praktijken kunnen het HKZ-schema als gids gebruiken om de samenwerking op gestructureerde wijze vorm te geven. Het resultaat: niet alleen duidelijk afspraken binnen de praktijken maar ook tussen de praktijken. Een efficiënte samenwerking leidt tot een succesvolle samenwerking.

Het traject

Bij collectieve certificatietrajecten bestaan er twee methodes van begeleiding door SKFN.

Begeleiding door een adviseur
Tijdens het implementatieproces kunt u zich laten bijstaan door een ervaren adviseur van SKFN. Deze adviseur treedt op als vraagbaak, ondersteunt en controleert de opzet van procedures en kwaliteitshandboek en houdt het implementatieproces “op gang“ bij eventuele vertraging.
Deze adviseur is tussen de bezoeken door per email bereikbaar voor het beantwoorden van vragen.

De adviseur is doorgaans één dagdeel (afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie of samenwerkingsverband) per maand bij u op de praktijk(en) aanwezig.

Begeleiding door een adviseur in de vorm van workshops
Deze vorm van begeleiding is zeer effectief bij de implementatie van het HKZ-certificatieschema bij samenwerkingsverbanden en praktijken met meerdere vestigingen.

Bij deze vorm van begeleiding komen op gezette tijden vertegenwoordigers van alle deelnemende praktijken of vestigingen (een zgn. projectgroep) bij elkaar. De start van het traject zal bestaan uit uitleg en achtergrondinformatie over het HKZ-certificatieschema en de wijze van implementatie ervan. Daarnaast wordt een taakverdeling (implementatieagenda) opgesteld zodat alle deelnemers weten wat er van hen verwacht wordt.

Tijdens de bijeenkomsten worden resultaten en knelpunten gezamenlijk besproken. De adviseur van SKFN treedt hierbij op als procesbegeleider. Tussen de bijeenkomsten is de adviseur per email bereikbaar om vragen te beantwoorden.

Deze vorm van ondersteuning door SKFN heeft als groot voordeel dat er een kwaliteitsmanagementsysteem ontstaat dat breed gedragen wordt en evenwichtig is. De samenwerking tussen de vestigingen wordt erdoor verstevigd.
De workshops zullen worden toegespitst op de situatie binnen uw samenwerkingsverband of vestigingen binnen uw organisatie.

Doorgaans zijn er vijf of zes bijeenkomsten nodig voor een volledige en bestendige implementatie van het HKZ-certificatieschema.

Neem voor meer informatie contact met ons op en vraag naar Menno Bouman. Hij beantwoordt graag al uw vragen met betrekking tot collectieve HKZ-certificering.