SKFN

SKFN staat voor Stichting Kwaliteitsbeheer Fysiotherapie Nederland en is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

De SKFN heeft zich ten doel gesteld, het beheren, bewaken en verbeteren van kwaliteitsmanagementsystemen van fysiotherapiepraktijken.

De SKFN ontzorgt u als praktijkhouder bij de opzet en beheer van uw kwaliteitssysteem. Of het nu een HKZ-certificering  of het praktijkkwaliteitsregister van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) betreft. De SKFN helpt u.

De SKFN is geen inkooporganisatie, onderhandelt niet met verzekeraars over tarieven en declareert niet voor praktijken. SKFN gaat voor kwaliteit in de breedste zin van het woord. Hierdoor worden praktijken succesvolle onafhankelijke ondernemingen waar goed ondernemerschap mede een gevolg is van goed kwaliteitsmanagement.

Binnen de zorg, dus ook binnen de fysiotherapie, worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit en transparantie van zorgverlening. De SKFN houdt zich nadrukkelijk bezig met de organisatie van de zorg. U bent als fysiotherapeut professioneel genoeg om de vakinhoudelijke kwaliteit steeds te verbeteren.
Kortom: U doet waar u goed in bent, de SKFN doet voor u waar wij goed in zijn.

De SKFN beheert en bewaakt voor fysiotherapiepraktijken de activiteiten die voortvloeien uit de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem binnen hun praktijk.

Welke activiteiten worden hiermee bedoeld?

  • ondersteuning bij implementatie van het kwaliteitssysteem
  • begeleiding bij externe (certificering) audits
  • beheer van kwaliteitsdocumenten en kwaliteitsregistraties
  • organisatie van scholing m.b.t. kwaliteitsmanagement
  • begeleiding bij de voorbereiding voor toetreding tot het praktijkkwaliteitsregister  van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Wat betekent deelname aan de SKFN voor een praktijk concreet?
U meldt zich bij de SKFN aan wanneer u een HKZ-kwaliteitssysteem binnen uw praktijk wilt implementeren of het ZilverenKruis Achmea-plusprogramma ambieert.
De SKFN zorgt voor de persoonlijke begeleiding naar een HKZ-certificering. Aan het eind van het implementatietraject wordt uw praktijk door een onafhankelijke certificeringsinstelling ge-audit en (bij goed gevolg) gecertificeerd.
De SKFN begeleidt u van start tot finish.

Wat is uw voordeel?
U doet veel kennis op en krijgt oplossingen aangereikt vanuit praktijksituaties.
Doordat de SKFN geen winstoogmerk heeft, blijven voor u de kosten binnen de perken.

SKFN is er ook voor al gecertificeerde praktijken
Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden.