SKFN

SKFN staat voor Stichting Kwaliteitsbeheer Fysiotherapie Nederland en is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

De SKFN heeft zich ten doel gesteld, het beheren, bewaken en verbeteren van kwaliteitsmanagementsystemen van fysiotherapiepraktijken.

De SKFN is geen inkooporganisatie, onderhandelt niet met verzekeraars over tarieven en declareert niet voor praktijken. SKFN gaat voor kwaliteit in de breedste zin van het woord. Hierdoor worden praktijken succesvolle onafhankelijke ondernemingen waar goed ondernemerschap mede een gevolg is van goed kwaliteitsmanagement.

Binnen de zorg, dus ook binnen de fysiotherapie, worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit en transparantie van zorgverlening. De SKFN houdt zich nadrukkelijk bezig met de organisatie van de zorg. U bent als fysiotherapeut professioneel genoeg om de vakinhoudelijke kwaliteit steeds te verbeteren.
Kortom: U doet waar u goed in bent, de SKFN doet voor u waar wij goed in zijn.

De SKFN beheert en bewaakt voor deelnemende praktijken de activiteiten die voortvloeien uit de implementatie van het HKZ-kwaliteitsmanagementsysteem binnen hun praktijk.

Welke activiteiten worden hiermee bedoeld?

  • planning en uitvoering van interne audits
  • ondersteuning bij implementatie van corrigerende en preventieve maatregelen
  • ondersteuning bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag
  • begeleiding bij externe (certificering) audits
  • beheer van kwaliteitsdocumenten en kwaliteitsregistraties
  • organisatie van scholing m.b.t. kwaliteitsmanagement
  • organisatie van informatiebijeenkomsten m.b.t. kwaliteitsonderwerpen.

De SKFN treedt op als certificaathouder en beheerder van het kwaliteitssysteem voor deelnemende praktijken.
Dit betekent voor de deelnemende praktijken een aanzienlijke administratieve lastenverlichting.

Wat betekent deelname aan de SKFN voor een praktijk concreet?
U meldt zich bij de SKFN aan wanneer u een HKZ-kwaliteitssysteem binnen uw praktijk wilt implementeren.
De SKFN zorgt voor de begeleiding middels vijf workshops (maximaal 10 deelnemers) en persoonlijke begeleiding naar een HKZ-certificering. Aan het eind van het implementatietraject worden de deelnemers aan de workshops gezamenlijk door een onafhankelijke certificeringsinstelling ge-audit en (bij goed gevolg) gecertificeerd.

Wat is uw voordeel?
Door de gezamenlijke aanpak spreekt u regelmatig andere praktijkhouders dan wel praktijkvertegenwoordigers.
U deelt kennis, krijgt oplossingen aangereikt vanuit praktijksituaties en u kunt ervaringen uitwisselen.
Het kwaliteitshandboek en kwaliteitsregistratie worden zoveel mogelijk centraal beheerd.
Deze administratieve last hoeft u zelf niet te dragen.
Het kwaliteitssysteem en alle activiteiten daarom heen worden centraal gepland, beheerd en bewaakt.
Door de schaalgrootte wordt er ook aanzienlijk financieel voordeel behaald.

SKFN is er ook voor al gecertificeerde praktijken
Als praktijk al (bij een netwerk) gecertificeerd? Ook dan kunt u deelnemen aan de SKFN. Met slechts geringen aanvullingen op uw huidige kwaliteitssysteem kunt u deelnemen. Met verschillende certificerende instanties zijn afspraken gemaakt voor een soepele overgang. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden